Cookies 🍪

Cookies 🍪 

Savetime i els seus llocs web utilitzen cookies a fi d’oferir-li una millor experiència i millorar així mateix els nostres serveis.

Això no obstant, l’usuari que accedeixi als llocs web poden configurar les cookies, rebutjant-les totes o part d’elles. En aquest últim cas si inhabilita o rebutja les cookies, ha de tenir en compte que algunes seccions de la plataforma poden no ser accessibles o que funcionin incorrectament.

Una vegada s’hagi acceptat les cookies, aquestes no tornaran a visualitzar-se.

Entre els diferents apartats que configuren les cookies hi consten els següents:

 

1.   Màrqueting

Sempre que s’hagi donat el consentiment, o si bé hi ha una necessitat justificada per fer-ho (respectant en aquest últim cas la normativa aplicable), utilitzarem les dades de l’usuari per oferir-li per qualsevol mitjà de comunicació electrònica altres productes i/o serveis que s’adeqüin al client.

S’adverteix que les comunicacions comercials es poden desactivar des del perfil o contactant amb els responsables de l’aplicació al correu electrònic: soporte@savetime.es.

 

2.   Enregistrament i conservació de dades

Les dades dels usuaris de Savetime restaran enregistrades en el fitxer electrònic confidencial “USUARIS SAVETIME” creat a l’efecte d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant LPDP) i sota les corresponents mesures de seguretat. Tanmateix, encara que es disposi de mesures de seguretat, Savetime restarà exempta de responsabilitat en cas que l’usuari cedeixi els permisos d’accés a terceres persones.

L`usuari disposarà del seu dret d’accés a les dades que hagi facilitat a Savetime sempre que ho sol·liciti de forma prèvia.

La conservació de les dades obtingudes de l’usuari de Savetime s’ajustarà al temps necessari i durant el període previst pel compliment dels serveis oferts, o així mateix durant el període que estableixi expressament la normativa aplicable.

 

3.   Intercanvi de dades amb tercers

Les dades indicades a l’apartat anterior només seran cedides als proveïdors o terceres empreses amb els que Savetime hi tingui relació. En aquest cas, la plataforma s’assegurarà que els proveïdors i les terceres empreses compleixin el tractament d’acord amb els imperatius legals de la LPDP, o de la legislació de països estrangers en matèria de protecció de dades personals.

 

4.   Dret d’accés, rectificació i supressió

D’acord amb la LDPL tot usuari de Savetime disposarà dels drets reconeguts d’accés, rectificació i supressió de les dades personals que s’hagin obtingut mitjançant l’aplicació. En cas que es desitgi exercir qualsevol dels drets esmentats, el client haurà d’adreçar-se al responsable designat a l’efecte a través del correu electrònic soporte@savetime.es.

 

5.   Dret a revocar el seu consentiment

Si l’usuari ha donat el seu consentiment a Savetime per alguna gestió relativa a la seva informació, el mateix pot ser retirat en qualsevol moment, sol·licitant-ho a través de qualsevol via de comunicació electrònica als responsables de l’aplicació. S’adverteix en aquest últim cas que la revocació del consentiment no implicarà que s’hagi efectuat un ús il·legítim de les dades proporcionades durant el temps d’utilització.

Per qualsevol dubte o informació addicional pot contactar amb Savetime a través del correu electrònic: soporte@savetime.es. Així mateix, en cas que l’usuari consideri que Savetime pot incórrer en qualsevol tipus d’irregularitat en el tractament de dades se li comunica que posseeix el dret a formular les accions pertinents davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (C/ Dr. vilanova, 15-17 (planta -5), Andorra la Vella, Andorra)

 

Savetime es reserva el dret a modificar la seva Política de privacitat incloent expressament la Política de cookies en qualsevol moment a la seva sencera disposició. Qualsevol modificació de la mateixa serà degudament publicada en el lloc Web i App.

La present política  ha estat actualitzada per últim cop el dia: 26/08/2021

 

Términos y condiciones
Cookies
Políticas de privacidad
Copyright 2017. Todos los derechos reservados.
Explica'ns els teus dubtes
1
Benvingut a Savetime,
¿Com et podem ajudar?