Polítiques de privacitat var kc_script_data={ajax_url:"https://www.savetime.es/wp-admin/admin-ajax.php"}

Polítiques de privacitat

1.   Com obtenim les seves dades

L’obtenció de dades personals s’efectua a partir de la utilització de l’aplicació Savetime (d’ara endavant, Savetime, l’aplicació o la plataforma), així com d’altres mètodes com és la comunicació per qualsevol via comunicativa electrònica/digital o física amb els responsables de l’aplicació o a través de la navegació per pàgines web amb les que Savetime hi tingui relació.

 

2.   Tipus de dades que s’obtenen

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant LPDP) Savetime enregistrarà les dades personals que requereixi a fi d’oferir als seus clients tots els serveis dels quals disposi o pugui disposar en el futur.

 

De forma no limitativa, la classe de dades es limitarà al nom, cognoms, contacte, adreça, informació de pagament (informació aquesta última que es limitarà a les dades necessàries per efectuar els pagaments o consultar la relació de pagaments) o també aquelles dades més tècniques, com són la informació i localització dels aparells electrònics que utilitzin els usuaris o la companyia telefònica amb la que operin. En aquest sentit, totes les dades dels clients restaran enregistrades en el fitxer electrònic confidencial “USUARIS SAVETIME” creat a l’efecte, dades a les quals l’usuari en concret de la plataforma en tindrà accés sempre que es sol·liciti de forma prèvia.

 En qualsevol cas Savetime no recaptarà cap dada de caràcter sensible de les que recull la LPDP.

 

3.   Ús de les dades

L’ús de les dades es limitarà als serveis que pugui oferir l’aplicació i que siguin, o bé sol·licitats pels usuaris o bé aquells que Savetime estimi seran d’utilitat pel client. A més a més, les dades recaptades de l’usuari podran ser utilitzades si escau per a dur a terme operacions corporatives, tal com fusions, vendes, reorganitzacions, transferències de actius o negocis, adquisicions, procediments concursals o esdeveniments similars.

 

El tractament d’aquestes dades obeirà escrupolosament els manaments de la llei indicada.

Les dades indicades a l’apartat anterior només seran cedides als proveïdors o terceres empreses amb els que Savetime hi tingui relació. En aquest cas, la plataforma s’assegurarà que els proveïdors i les terceres empreses compleixin el tractament d’acord amb els imperatius legals de la LDPL, o de la legislació de països estrangers en matèria de protecció de dades personals.

 

4.  Conservació de dades

La conservació de les dades obtingudes de l’usuari de Savetime s’ajustarà al temps necessari i durant el període previst pel compliment dels serveis oferts, o així mateix durant el període que estableixin expressament les lleis i reglaments aplicables, com la conservació de dades per a finalitats reguladores.

 

5.   Dret d’accés, rectificació i supressió

D’acord amb la LDPL tot usuari de Savetime disposarà dels drets reconeguts d’accés, rectificació i supressió de les dades personals que s’hagin obtingut mitjançant l’aplicació. En cas que es desitgi exercir qualsevol dels drets esmentats, el client haurà d’adreçar-se al responsable designat a l’efecte a través del correu electrònic soporte@savetime.es.

 

6.   Dret a revocar el seu consentiment

 

Si l’usuari ha donat el seu consentiment a Savetime per alguna gestió relativa a la seva informació, el mateix pot ser retirat en qualsevol moment, sol·licitant-t’ho a través de qualsevol via de comunicació electrònica als responsables de l’aplicació. S’adverteix en aquest últim cas que la revocació del consentiment no implicarà que s’hagi efectuat un ús il·legítim de les dades proporcionades durant el temps d’utilització.

 

Per qualsevol dubte o informació addicional pot contactar amb Savetime a través del correu electrònic: soporte@savetime.es. Així mateix, en cas que l’usuari consideri que Savetime pot incórrer en qualsevol tipus d’irregularitat en el tractament de dades se li comunica que posseeix el dret a formular les accions pertinents davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (C/ Dr. vilanova, 15-17 (planta -5), Andorra la Vella, Andorra)

Términos y condiciones
Cookies
Políticas de privacidad
Copyright 2017. Todos los derechos reservados.
Explica'ns els teus dubtes
1
Benvingut a Savetime,
¿Com et podem ajudar?