Termes i condicions

Termes i condicions

Els presents terminis i condicions generals d’ús i informació legal (en endavant, Condicions Generals) regulen l’ús i accés al lloc web www.savetime.es i la corresponent aplicació mòbil, titularitat de ALJATUR, S.L. empresa registrada al Principat d’Andorra con NRT: L-713617-B, delegació a Espanya:  Av. Tibidabo núm.4 -22400 Monzón (Huesca)

L’accés, utilització, navegació i participació en els serveis i activitats de la web i l’aplicació (plataforma), li atribueix des del començament, condició d’USUARI, si continua navegant i facilitant documentació, s’entendrà que accepta expressa, voluntàriament i sense reserves les condicions d’ús de la mateixa.

 1. Ús de l’Aplicació, actualitzacions

S’accepten tant per a l’aplicació com per a la web.

Incloent qualsevol de les actualitzacions o complements de l’aplicació o del Servei. Informant per allò dels canvis realitzats, cada vegada que l’usuari accedeix a l’aplicació.

En cas que accepti complir aquestes Condicions d’Us, li concedirem una llicencia no exclusiva e intransferible per utilitzar l’Aplicació en qualsevol telèfon mòbil o altres dispositius mòbils controlats per vostè o de la seva propietat. Nosaltres ens reservarem tots els demes drets sobre la plataforma.

Podem (si bé no estem obligats a) actualitzar l’Aplicació i/o el contingut que hi ha en la mateix cada cert temps. Dites actualitzacions es llançaran a través de l’Appstore/ Playstore i, depenen de l’actualització, pot ser que no pugui utilitzar el Servei fins que s’hagi descarregat l’última versió de l’Aplicació , si se li demanes fer-ho, fins que hagi acceptat les noves condicions.

Si no està d’acord amb qualsevol de les modificacions, si us plau cesi en el ús de l’Aplicació, i esborri-la o elimini-la del seu Dispositiu Mòbil.

 1. Accés a l’Aplicació

L’Aplicació està disponible de forma gratuïta per als usuaris, i es pot descarregar sense límit algun en qualsevol Dispositiu Mòbil

No realitzem manifestacions, ni atorguem garanties, ja siguin expresses o implícites, de que l’Aplicació o qualsevol contingut de la mateixa: (i) estarà sempre disponible o lliure d’interrupcions; (ii) estarà lliure d’errors, serà exacta, complerta o estarà actualitzada; o (iii) serà segura o estarà lliure de errors o virus.

El accés a l’Aplicació es permet amb caràcter temporal, i podem suspendre, retirar, interrompre o modificar l’Aplicació, ja sigui en la seva totalitat o en qualsevol de les seves parts, sense avisar. No serem responsables davant de vostè si, per qualsevol motiu, l’Aplicació no estigués disponible en qualsevol moment o durant qualsevol període.

Vostè es responsable de prendre les mesures y medis necessaris per al seu accés a l’Aplicació. Si vostè controla, però no es propietari, del Dispositiu Mòbil en el que es va descarregar l’Aplicació, s’assumirà que ha obtingut permís del propietari del Dispositiu Mòbil per fer-ho. A vostè o al propietari del Dispositiu Mòbil us poden cobrar els seus proveïdors de serveis d’internet o telefonia per l’accés a dades a través del seu Dispositiu Mòbil. Vostè assumeix la responsabilitat de conformitat amb les presents Condicions d’ús pel  seu us de l’Aplicació o del Servei en el Dispositiu Mòbil, o en relació amb el mateix, ja sigui o no de la seva propietat.

 1. Registre i seguretat

Si desitja utilitzar l’Aplicació, ha d’iniciar sessió amb el seu compte de Facebook, o bé introduint les seves dades. Atenció NO deveu iniciar sessió a l’Aplicació utilitzant el compte de Facebook d’una altra persona, ni permetre a tercers utilitzar o accedir a l’Aplicació utilitzant el teu compte de Facebook. Si saps o sospites que algú que no sigui vostè està utilitzant o accedint a l’Aplicació utilitzant el seu compte de Facebook, o les seves dades ens ho ha de notificar sense demora en la direcció de correu electrònic: info@savetime.com

Tenim dret a desactivar el seu accés a l’Aplicació si, en la nostra opinió raonable, no hagués complert amb qualsevol de les estipulacions de les presents Condicions d’Ús.

 1. Drets de propietat intel·lectual i industria

Vostè reconeix que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’Aplicació i sobre la tecnologia utilitzada o suportada per la mateixa en qualsevol lloc del món, incloent sense caràcter exhaustiu, la marca Save Time, pertany a ALJATUR S.L., vostè no ostenta cap dret sobre l’Aplicació ni sobre la tecnologia utilitzada o suportada per la mateixa, tret que  pel dret a utilitzar-les de conformitat amb les presents Condicions d’Ús.

Reconeix que no tens cap dret a accedir a l’Aplicació en forma de codi font.

 1. La seva responsabilitat en vers a nosaltres

Vostè serà responsable en vers nosaltres i ens indemnitzarà per qualsevol incompliment de les presents Condicions d’Ús o de qualsevol contracte entre vostè i un tercer (incloent qualsevol condició de servei que siguin de aplicació entre vostè i el servei que contracti a través de l’Aplicació). Això significa que vostè serà responsable de qualsevol pèrdua o dany que patim com a conseqüència de dit incompliment, incloent quines siguin les reclamacions o procediments legals que s’interposin contra nosaltres per qualsevol altra persona com a conseqüència de dit incompliment.

 1. Limitació de la nostra responsabilitat

Vostè reconeix que l’Aplicació no s’ha desenvolupat per satisfer les seves necessitats concretes i que, per lo tant, recau en vostè la responsabilitat de assegurar-se de que las característica i funcions de l’Aplicació satisfent les seves necessitats.

En la mesura permesa per la llei, excloem totes las condicions, garanties, manifestacions o altres terminis que puguin aplicar a l’Aplicació o a qualsevol contingut de la mateixa, ja siguin expresses o implícites.

Només serem responsables davant de vostè per qualsevol pèrdua o dany (ja sigui contractual o extracontractual (incloent negligència), per incompliment d’una obligació legal o de qualsevol altre tipus) que derivi de, o en relació amb, el deu ús o incapacitat d’utilitzar l’Aplicació, si dita pèrdua o dany fos un resultat previsible del nostre incompliment de les presents Condicions de Ús, o bé de la nostra negligència. La pèrdua o dany es previsible en cas de ser una conseqüència obvia del nostre incompliment de les presents Condicions d’Ús o de la nostra negligència, o si vostè o nosaltres, en el moment en el que es va descarregar l’Aplicació, ho haguéssim dit raonablement contemplant com un resultat possible del nostre incompliment de les presents Condicions d’Ús o de la nostra  negligència.

Només pot utilitzar l’Aplicació per a ús domèstic i privat, a no ser que el seu compte d’usuari sigui activat com un compte (business). Accepta no utilitzar l’Aplicació per a fins comercials, empresarials o de revenda, i no tenim cap responsabilitat davant de vostè per qualsevol lucre cessant, pèrdua de negocio, interrupció de l’activitat o perduda d’oportunitats de negoci.

Sota cap circumstància serem responsables de: Qualsevol pèrdua o dany causat per qualsevol error, virus o altre material tecnològicament nociu que pugui infectar les seves ferramentes i aplicacions informàtiques, incloent el seu dispositiu mòbil, les seves dades o altres materials dispositius, sota propietat degut a l’ús de l’Aplicació o a la seva descarrega de qualsevol contingut que hi hagi en qualsevol pàgina web que estigui enllaçada a la mateixa.

Res del exposat en les presents Condicions d’ús: exclou o limita la nostra responsabilitat per defunció o lesions personals derivades de la nostra negligència, engany, frau o manifestació falsa sempre que pugui excloure’s o limitar-se sota la llei andorrana, ni qualsevol altra responsabilitat que no pugui excloure’s o limitar-se sota la llei andorrana.

En el cas de tindre algun problema amb un servei per mitjà de l’Aplicació, vostè pot contactar amb el nostre equip d’atenció al client a través d’algun dels següents mitjans:

 • El Nostre lloc Web: www.savetime.es
  · La direcció de correu electrònic: info@savetime.es
  · La nostra secció de contacte en la plataforma: www.savetime.es

  En cas de conflicte d’un usuari amb un professional amb el qual hagi adquirit una cita i/o servei a través de l’Aplicació, si no ha sigut possible resoldre la disputa contactant amb el nostre equip d’atenció al client, té la opció de presentar la seva reclamació a través de la plataforma de Resolució de Litigis en Línia de la Unió Europea, gestionada per la Comissió Europea.

 1. Restriccions en l’ús de l’Aplicació

Tret en lo expressament disposat en les presents Condicions d’Ús, vostè accepta:

 • No copiar l’Aplicació tret que dita copia sigui incidental al uso normal de l’Aplicació, o quan sigui necessària per a fins de back-up o seguretat operacional;
 • No vendre, llogar, arrendar, la seva llicencia, prestar, traduir, adaptar, variar o modificar l’Aplicació;
 • No permetre que l’Aplicació ni qualsevol part de la mateixa es combini amb altres programes, o s’incorpori a les mateixes;
 • No accedir sense autorització, interferir , danyar o alterar cap part de l’Aplicació, ningú equipaments o xarxa en la que l’Aplicació es guardi, cap software utilitzat durant el funcionament de la prestació de l’Aplicació, ni cap equipament, xarxa o software propietat de cap tercer, o utilitzat per cap tercer;
 • No desmuntar, descompilar, realitzar enginyeria inversa o crear obres derivades basades en tot o en qualsevol part de l’Aplicació, ni intentar fer cap d’aquelles coses tret en la mesura en que (en virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual) dites accions no puguin prohibir-se per ser essencials per aconseguir la interoperabilitat de l’Aplicació amb altres programes de software, i sempre que la informació que vostè hagi obtingut durant dites activitats: (i) només s’utilitzin amb la finalitat d’aconseguir la interoperabilitat de l’Aplicació amb un altre programa de software; no es divulgui de forma innecessària a cap tercer sense el nostre previ consentiment per escrit; i no s’utilitzi per crear cap software que sigui substancialment similar a l’Aplicació; i
 • No proporcioni de cap altre mode posi a disposició l’Aplicació, en tot o en part (incloent el codi objecte i el codi font), en qualsevol forma, a cap persona sense el nostre previ consentiment per escrit.
 • No infringir els nostres drets de propietat intel·lectual o industrial, o aquells de qualsevol tercer, en relació amb el seu ús de l’Aplicació o del Servei, incloent l’aportació de qualsevol material (en la mesura en que dit ús no sigui objecte de llicència en aquestes Condicions d’Ús);
 • No recavar ni recopilar informació o dades del Servei o dels nostres sistemes, o bé intentar desxifrar quines vulgui transmissions a, o des de els servidors que operin el Servei.
 1. Suspensió i terminació

Vostè pot finalitzar la seva relació jurídica amb nosaltres en qualsevol moment sempre i quan el nostre contracte hagi extingit. Determinarem, a la nostra discreció, si a través del seu ús de l’Aplicació ha existit un incompliment de les presents Condicions de Ús i de la nostra Política de Privacitat i, en cas que dit incompliment hagi tingut lloc, podrem adoptar les mesures que estimem adequades, incloent totes o quines vulguin de les següents accions:

 • Enviar-li un avis.
 • Retirada immediata, temporal o permanent del seu dret a utilitzar l’Aplicació.
 • Procediment legal contra vostè per a obtenir el reemborsament de tots els costos, danys i perjudicis (incloent, sense caràcter exhaustiu, costos administratius i legals raonables) que resulten de l’incompliment.
 • Quines vulguin altres accions legals en contra de vostè.
 • Divulgació de dita informació a les autoritats legalment competents en la mesura que creguem que allò sigui raonable necessari.

Les accions descrites en las presents Condicions d’Ús no estan limitades, i podrem adoptar qualsevol altra acció que creguem raonablement adequada.

En el cas que li retirem el seu dret a utilitzar l’Aplicació:

 • Tots els drets que li són concebuts sota les presents Condicions d’Ús cessaran.
 • Deurà cessar de forma immediata en totes les activitats autoritzades per les presents Condicions d’Ús, incloent el seu ús del servei.
 • Deurà esborrar o eliminar l’Aplicació de tots els Dispositius Mòbils amb caràcter immediat.

Després de registrar-te a SAVETIME, vostè té dret a un mes de proba; passat aquest mes, vostè haurà de decidir si continua o no amb els nostres serveis. Quan es registri, vol dir que accepte les nostres polítiques. Els mètodes de pagament seran o anuals o mensuals. La renovació del pagament es farà automàticament. El preu de les tarifes en el preu anual ja que la fragmentació no està contemplada per un període inferior de temps, el preu varia segons la tarifa contractada i serà amb un pagament únic anual o fragmentat mensualment. Vostè renovarà automàticament amb els serveis de SAVETIME, si vostè no volgués continuar amb el contracte tindrà un període de 24hores per anul·lar la seva subscripció enviant un Mail a admin@savetime.es, això si pagarà les taxes de cancel·lació. Passades les 24 hores del pagament, no li reemborsarem els diners i vostè rebrà continuarà treballant en les condicions que va contractat en el seu moment. Si vostè fes la retirada dintre del termini acordat, un arxiu de retirada i de confirmació de renovació futura serà obert.

 1. Enllaços a pàgines web i recursos de tercers

L’Aplicació pot contenir enllaços a pàgines web i a recursos proporcionats per tercers, incloent sense caràcter exhaustiu, anunciants. No tenim cap control sobre dites pàgines web o recursos, ni sobre la seva disponibilitat, i qualsevol enllaç que als mateixos es proporcionen únicament per a la seva informació. Necessitarà formar-se la seva pròpia opinió independent en relació amb la interacció amb dites pàgines web o recursos, incloent la compra i ús dels productes que vulgui o serveis que estiguin disponibles a través de les mateixes. No som responsables dels seus continguts ni de les polítiques de privacitat (si les hagués) ni els recolzem, i no serem responsables de cap pèrdua o dany que pugui derivar-se de l’ús dels mateixos.

 1. Esdeveniments fora del nostre control

No serem responsables de cap falta de compliment, ni de cap retràs en el compliment, de cap de les nostres obligacions sota les presents Condicions d’Ús, que sigui causa d’un esdeveniment o circumstància que estigui més enllà del nostre control raonable, incloent qualsevol fallo en las xarxes de telecomunicacions públiques o privades, o siguin els quins siguin els retards o temps d’espera deguts a la seva ubicació física o en la xarxa del seu proveïdor de serveis i sense fil de dades.

 1. Llei aplicable

En aquest sentit, Savetime garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida  en la Llei 15/2003 del 18 de desembre . Així com el conveni amb el consell d’Europa per a la protecció de las persones respecte automatitzat de dades de caràcter personal (Conveni108+)(FR)

Les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat d’Andorra la Vella, com a renúncia expressa al seu fos propi si els hi  correspongués, tota controvèrsia o reclamació de, o relacionada amb les presents Condicions d’Ús. Allò sense perjudici a l’establert al paràgraf següent.

Res del disposat  al paràgraf anterior limitarà el nostre dret a exercitar accions en contra vostè davant qualsevol un altre jutjat o tribunal competent, ni l’exercici d’accions en una o més jurisdiccions ens impediran exercitar accions en un altre jurisdicció, ja sigui simultàniament o no, en la mesura permesa per la llei de dita altra jurisdicció.

 
 

Términos y condiciones
Cookies
Políticas de privacidad
Copyright 2017. Todos los derechos reservados.
Explica'ns els teus dubtes
1
Benvingut a Savetime,
¿Com et podem ajudar?